קהילות

בעמותת ביחד קיימות כ – 100 קהילות…

קהילת מעלות

המשבר הכלכלי הארצי והעולמי מעמיד את כולנו בפני התמודדויות חדשות ומאתגרות. מנהיגי קהילות ופעילים בתנועת התשובה הקימו את הקרן הכלכלית חברתית כדי לאפשר עזרה למשפחות שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

הקרן מנוהלת בשקיפות מלאה ובפיקוח עורך דין ורואה חשבון, במסגרת עמותת 'ביחד' – תנועת בעלי התשובה בישראל (ע"ר 580375467).

חלוקת הסיוע תיעשה ע"י הרבנים: הרה"ג מרדכי אויירבאך , הרב אורי זוהר , הרב עמיחי אליהו , הרב עודד ניצני , הרב חגי מזור , הרב בן ציון תייר. 

ניהול חשבונאי ומשפטי: רו"ח נתן לב, עו"ד רז ליברמן.

קהילת פסגת זאב

המשבר הכלכלי הארצי והעולמי מעמיד את כולנו בפני התמודדויות חדשות ומאתגרות. מנהיגי קהילות ופעילים בתנועת התשובה הקימו את הקרן הכלכלית חברתית כדי לאפשר עזרה למשפחות שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

הקרן מנוהלת בשקיפות מלאה ובפיקוח עורך דין ורואה חשבון, במסגרת עמותת 'ביחד' – תנועת בעלי התשובה בישראל (ע"ר 580375467).

חלוקת הסיוע תיעשה ע"י הרבנים: הרה"ג מרדכי אויירבאך , הרב אורי זוהר , הרב עמיחי אליהו , הרב עודד ניצני , הרב חגי מזור , הרב בן ציון תייר. 

ניהול חשבונאי ומשפטי: רו"ח נתן לב, עו"ד רז ליברמן.

קהילת מעלות

המשבר הכלכלי הארצי והעולמי מעמיד את כולנו בפני התמודדויות חדשות ומאתגרות. מנהיגי קהילות ופעילים בתנועת התשובה הקימו את הקרן הכלכלית חברתית כדי לאפשר עזרה למשפחות שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

הקרן מנוהלת בשקיפות מלאה ובפיקוח עורך דין ורואה חשבון, במסגרת עמותת 'ביחד' – תנועת בעלי התשובה בישראל (ע"ר 580375467).

חלוקת הסיוע תיעשה ע"י הרבנים: הרה"ג מרדכי אויירבאך , הרב אורי זוהר , הרב עמיחי אליהו , הרב עודד ניצני , הרב חגי מזור , הרב בן ציון תייר. 

ניהול חשבונאי ומשפטי: רו"ח נתן לב, עו"ד רז ליברמן.

קהילת פסגת זאב

המשבר הכלכלי הארצי והעולמי מעמיד את כולנו בפני התמודדויות חדשות ומאתגרות. מנהיגי קהילות ופעילים בתנועת התשובה הקימו את הקרן הכלכלית חברתית כדי לאפשר עזרה למשפחות שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

הקרן מנוהלת בשקיפות מלאה ובפיקוח עורך דין ורואה חשבון, במסגרת עמותת 'ביחד' – תנועת בעלי התשובה בישראל (ע"ר 580375467).

חלוקת הסיוע תיעשה ע"י הרבנים: הרה"ג מרדכי אויירבאך , הרב אורי זוהר , הרב עמיחי אליהו , הרב עודד ניצני , הרב חגי מזור , הרב בן ציון תייר. 

ניהול חשבונאי ומשפטי: רו"ח נתן לב, עו"ד רז ליברמן.

קהילת מעלות

המשבר הכלכלי הארצי והעולמי מעמיד את כולנו בפני התמודדויות חדשות ומאתגרות. מנהיגי קהילות ופעילים בתנועת התשובה הקימו את הקרן הכלכלית חברתית כדי לאפשר עזרה למשפחות שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

הקרן מנוהלת בשקיפות מלאה ובפיקוח עורך דין ורואה חשבון, במסגרת עמותת 'ביחד' – תנועת בעלי התשובה בישראל (ע"ר 580375467).

חלוקת הסיוע תיעשה ע"י הרבנים: הרה"ג מרדכי אויירבאך , הרב אורי זוהר , הרב עמיחי אליהו , הרב עודד ניצני , הרב חגי מזור , הרב בן ציון תייר. 

ניהול חשבונאי ומשפטי: רו"ח נתן לב, עו"ד רז ליברמן.

קהילת פסגת זאב

המשבר הכלכלי הארצי והעולמי מעמיד את כולנו בפני התמודדויות חדשות ומאתגרות. מנהיגי קהילות ופעילים בתנועת התשובה הקימו את הקרן הכלכלית חברתית כדי לאפשר עזרה למשפחות שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

הקרן מנוהלת בשקיפות מלאה ובפיקוח עורך דין ורואה חשבון, במסגרת עמותת 'ביחד' – תנועת בעלי התשובה בישראל (ע"ר 580375467).

חלוקת הסיוע תיעשה ע"י הרבנים: הרה"ג מרדכי אויירבאך , הרב אורי זוהר , הרב עמיחי אליהו , הרב עודד ניצני , הרב חגי מזור , הרב בן ציון תייר. 

ניהול חשבונאי ומשפטי: רו"ח נתן לב, עו"ד רז ליברמן.

רוצים לצרף את הקהילה שלכם? צרו איתנו קשר