אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה | הרב יצחק נריה

ראיון עם הרב יצחק נריה, יושב ראש קרן "אהבת חסד"

(קרן "אהבת חסד" סיפקה את המימון הראשוני להקמת מרכז "מענה" על ידי עמותת "ביחד")

 

קרן אהבת חסד נכנסה לפרוייקט הזה של "מענה" מתוך תקוה גדולה. ציבור בעלי התשובה הוא אחד הציבורים המשמעותיים ביותר היום. זה ציבור של אנשים בעלי עוצמות רוחניות גבוהות שהחליטו לשנות דרך.

אמר לי פעם רב צדיק, שגם הדתיים וגם הדתיים הם בגדר: "תינוקות שנשבו", כי הם רק המשיכו דרך שקיבלו מאבותיהם.ציבור בעלי התשובה אינו כזה. זה ציבור שלם, רציני, שמשנה את דרכו!

אבל לציבור הזה יש הרבה מצוקות ובעיות, הרבה אנשים נמצאים בסבל של בעיות קשות בתחום החינוך שלום הבית והפרנסה.

חלק מהבעיות הנ"ל נובעות מהדרכה קלוקלת, או מהדרכה שלא מתאימה לכזה ציבור.

יתרה מכך – קשה לתאר במילים את עוצמת ההשפעה של בעלי התשובה על הצעירים בדור שלנו. הצעירים של הציבור הדתי-לאומי שונאים זיוף והצטעצעות, הם מחפשים אמת. ודווקא בבעלי התשובה ובאמנים בעלי תשובה הם מוצאים אנשים בעלי קומה שנותנים להם כוחות. ולכן לגלות שאנשים כאלה נמצאים בבעיות משפחתיות כה קשות – זה כואב.

אני מרגיש שעל זה דוד המלך אמר בתהילים: "אבן מאסו הבונים – היתה לראש פנה". "אבן מאסו הבנים" – זה אותם בעלי תשובה, שלצערנו, שאר הבנים, 'אל תיקרי בנייך אלא בונייך', תלמידי החכמים, לא יודעים להעריך, והם מואסים בהם.

אבל דוקא הם יהיו ראש הפינה, הם יהיו היתד שעליה תושתת החברה התקינה בישראל וכולם יחזרו להיות עובדי ה'. אבל אם ח"ו ציבור בעלי התשובה לא מאוזן, למה ששאר הציבור החילוני שרואה את אחיו או את בן דודו לא מתנהל נכון, לא מחובר לחיים, למה שהוא יחזור גם? אבל אם הדברים יהיו מאוזנים ושלמים, אין ספק שזה ישפיע לטובה.

יש שתי דרכים לטפל בבעיה: או אקמול או מניעה טבעית. אקמול רק מאלחש כאב – אבל הבעייה נשארת. אבל טיפול יסודי, אינו כך. הוא אמנם לא מאלחש את הכאב, לפעמים אפילו קצת מחטט בפצע, אבל דוקא מתוך כך, הוא מחטא ומטהר ופותר את הבעיה מיסודה.

מענה היא דרך יסודית, לא אקמול שהיא דרך קצרה שהיא ארוכה, אלא הם מציעים דרך ארוכה שהיא קצרה, דרך יסודית ועמוקה, של הכוונה נכונה ואיזון נכון.

הכוזרי אומר שאדם צריך להיות כמו מלך ששולט בכל תחום במדינה. כך האדם צריך לשלוט על גופו ועל כוחות נפשו. זה מה שמענה עושה, וממילא נמנעים הסימפטומים של חינוך, זוגיות, פרנסה, שכולם סימפטומים לכך שהאדם לא נמצא במקום שבו הקב"ה רוצה שהוא יהיה. למצוא את המקום של כל אחד, מקום שבעלי תשובה עומדים, זו המשימה של מענה.

נקודה שלישית שמייחדת את מענה – לא מדובר כאן במומחים מתנשאים שלא חוו בעצמם את הבעיה. הרב עופר גיסין והרב דן טיומקין במשך שנים עוסקים בזה מבפנים – הם חילצו ותמכו, ומכירים את הבעיות על בוריין.

הפסוק אומר: "אחלצהו ואכבדהו" סבא שלי [הרב משה צבי נריה זצ"ל] אמר על הפסוק הזה, שלמדים מכאן שזו לא חכמה לחלץ בן אדם מצרותיו, צריך לעשות זאת בדרך של כבוד: בגובה העיניים בלי התנשאות. הרב דן והרב עופר מכירים היטב את הבעיות, ובאים מתוך הפתרונות שהם חוו בעצמם.

ולסיום – אין תשובה חלקית. אי אפשר לפרמט אדם, לשכוח את כל העבר, ולהתחיל מחדש בלי הכוחות והיכולות שהקב"ה נטע בך. אי אפשר לקחת לאדם את כח היצירה שלו. אם לקחת את היצירה שלו – לקחת לו את החיים.

ההקלטה הזאת נעשית בחודש אלול, שעיקר המסר של חודש זה הוא – תהיה אתה, תהיה מקורי, תגיע אל הלב שלך. תהיה אתה – בלי מחיצות, בלי משחקים, בלי פוזות. הרב קוק זצ"ל ב'אורות התשובה' שעיקר התשובה שמאירה את המחשכים, כשאדם שב לעצמו, לשורש נשמתו, ואז מייד הוא שב אל האלוקים. תהיה אתה!

אתה, עם היכולות שלך והכוחות שלך, את, עם היכולות והכוחות שלך, עם הכשרונות שהקב"ה נטע בנו. אם נכלא אותם ונחביא אותם – לא בכך נעשה את רצון ה'. וזה מה שמענה בא לעשות לעזור לכל אחד להוציא את הכוחות שלו החוצה. אנחנו שמחים מאד שהקב"ה נתן לנו את הזכות בייסוד מענה, ובטוחים שמענה עוד תפרח, ותהיה מענה אמיתי לציבור גדול שצמא לתשובה שלמה ומאוזנת, שתביא את עם ישראל לאיפה שהוא צריך להיות.

אהבתם? שתפו ועזרו לנו לגדול