הקמת קהילות לבעלי תשובה | עופר גיסין

מאת עופר גיסין סקירה של השתלשלות רעיון הקמת קהילות עצמאיות לבעלי תשובה. מדבריהם החדשניים של האדמו"ר מביאלה והגה"צ הרב שלמה וולבה, ועד לפעילות הנרחבת בנושא כיום. הבעיות הקיימות עדיין ביישום והצעות לפתרון. הצורך ברעיון הקמת הקהילות לפני שלושים שנה בקירוב שמעתי מחבר מצפת שהאדמו"ר מביאלה שליט"א (שהיה אז גם הרב של העיר לוגאנו בשוויץ) כינס את […]