קצת מהשפע והעושר של תנועת התשובה לעם ישראל

[להצגת רשימת השירים לחצו על תפריט שלושת הקוים בפינה השמאלית העליונה של הוידיאו]